TIMEOVERSIKT

Startsiden
Oversikt pr. lag
Oversikt pr. bane
RIL i dag

Kontaktpersoner

Logg inn trenere

Forrige side


Til hovedside RIL

 


SØK I TIMEOVERSIKTEN - PR. BANE

Her kan du sjekke timeoversikten pr. anlegg/bane fra valgt dato og en uke framover i tid. Velg plassering og trykk på Søk-knappen for å se anlegg.
Velg plassering:
 

 

 

 

 

Disse søkesidene er utviklet av Datamann AS, med utgangspunkt i bookingsystemet DM Booking.
All bookinginformasjon legges automatisk ut på Internett - med ett klikk!