DM BOOKING
 
HURTIGVISNINGER
Av Ståle Johansen  
20.05.2011
 
Dersom du ønsker å se objekter/varer med spesielle kriterier kan du enten lage "egne visninger" eller bruke "Andre visninger" som er forhåndsvalgt.
-
Klikk inn på Vis-knappen helt til venstre i bildet og deretter på "Andre visninger" eller på "Egne visninger". Ved å klikke på "Alle objekter/varer" vil du få en liste med status for alle varer på valgte dato. Hvis du ønsker å se alle varer som er booket i dag klikk på "Bookinger i dag"
 
I eksemplet til høyre er det laget egne visninger som viser f.eks. "Forball baner". For å lage en egen visning, klikk på "Vis - Egne visninger" i menyen helt til venstre på verktøylinjen. Opprett visningen ved å gi den et navn, og legg inn ønskede objekter/varer i listen.
 
-