DM BOOKING
 
MODUL: AKTIVITETSBOOKING
Av Ståle Johansen  
24.08.2009
 
DM Booking utvides med nok en modul. Denne gangen knyttet opp i mot medlemsregisteret
-

Modulen heter "Aktivitetsbooking" og gjør det enkelt å tildele medlemmer oppgaver ved f.eks. arraegmenter, dugnader, ol.

Prinsippene er som følger:

  1. Det lages en 'eier' for arrangementet. Dette kan være navnet på arrangementet eller dugnaden.

  2. Man registrerer inn hvilke type aktiviteter/vakter som arrangementet eller dugnaden består av. Typisk vil være "Kioskvakt i Lillekollen", "Renhold av garderober", "Kjøkkenvakt på..." o.s.v.

  3. Man lager bookinger aktivitetene med datoer og klokkeslett for når disse skal gjennomføres.

  4. Man tildeler medlemmer vakter/oppgaver for de forskjellige aktivitetene. En aktivitet kan ha flere medlemmer koblet til.

Aktivitetsbooking

Medlemmene kan deretter selv søke på Internett med sitt navn for å se hvilke vakter de har, og de ansvarlige kan få fram alle medlemmene som de er ansvarlige for. Klikk her for å teste dette på IK Gimletroll sine sider:

Vakter for medlemmer

Vakter for ansvarlige

-