DM BOOKING
 
LISTER FOR OBJEKTER/VARER
Av Ståle Johansen  
14.01.2008
 
Det kan registreres inn egne lister for de forskjellige objektene/varene. Slike lister kan være inventarlister, lister over planlagt vedlikehold, lister over utført vedlikehold o.l.
-
Det er veldig enkelt å registrere inn disse listene. Bare hent fram ønsket objekt/vare og klikk på 'flippen' som heter Lister. Deretter velger du hvilken liste du ønsker å registrere, og skriver inn data på linjene under (se figuren under).
 
Utskrifter av listene fås ved å klikke på skriver-ikonet, og dersom listene skal eksporteres til Word eller Excel så er det også mulig.

 
-