DM BOOKING
 
MODUL: MEDLEMSREGISTER
Av Ståle Johansen  
04.10.2007
 
DM Booking har en egen modul for medlemsregistrering. Denne modulen må kjøpes i tillegg til selve bookingprogrammet, og låses opp ved å skrive inn en gyldig lisenskode.
-

Medlemsmodulen innholder følgende:

·        Medlemsregister koblet opp mot øvrige kunder/lag.

·        Generering av årsavgifter til fakturering.

·        Generering av treningsavgifter til fakturering.

·        Statistikker og rapporter knyttet til medlemsregisteret.

Ved å integrere et medlemsregister inn i bookingsystemet får vi mange koblinger gratis. Ved å koble medlemmet opp mot forskjellige lag, får vi opp alle treningstidene og kontaktpersonene for dette laget på medlemmet sitt kort. I tillegg er det knytning mellom et medlem til et annet, slik at man får dannet en familie. Denne familien faktureres det til alt som har med medlemmene knyttet til denne familien.

I tillegg får vi gjenkjennelse fra skjemaet for kunder som finnes i bookingsystemet, og vi kan også gjøre bookinger direkte på et medlem, for eksempel ved leie av lokaler til eget privat bruk.
Det kan genereres fakturaer til hvert medlem. Modulen støtter generering av medlemmsavgift/årsmedlemmskap eller treningsavgift.
 
-