DM BOOKING
 
KOMME I GANG MED DØGNBOOKING
Av Ståle Johansen  
03.10.2006
 
Noen grunnleggende prinsipper går igjen i alle planbildene. De som er vant med å bruke Windows eller programvare for avtaler (som Outlook eller Group Wise) vil kjenne seg igjen.
-
For å foreta en booking eller vise ønskede bookinger må du først velge ønsket startdato i kalenderen øverst til venstre i bildet. Deretter kan ønskede varer/objekter vises i planen ved å klikke "Vis" knappen under kalenderen og hake ut for de varer/objekter som skal vises.
 
For døgnbookinger er det 4 forskjellige planer som er aktuelle; ukeplan, månedsplan, årsplan og plan gruppert etter typer (typeplan). Disse planene velges øverst på skjermen i verktøylinjen, eller velg Vis - og deretter ønsket plan.
 
Foreta en booking
Det anbefales at du bruker klikk-hold-dra-og-slipp prinsippet:
Venstreklikk og hold nede knappen i skjæringspuntet mellom ønsket vare og ankomstdato. Dra pilen og slipp den på avreisedatoen. Bookingskjemaet kommer fram og du registrerer de data som mangler, som bookingtype, kunde, pris, merknader osv.
 
 
Du kan også foreta en booking på følgende måter:
Dobbeltklikk i planen i skjæringspunktet mellom ønsket vare og ankomstdato og skriv inn opplysninger i bookingbildet
 
eller
 
Venstreklikk planen i skjæringspunktet mellom ønsket vare og ankomstdato, deretter høyreklikk og velg ”Ny booking” i menyen som kommer fram og deretter skrive inn opplysninger i bookingbildet.
 
eller
 
Venstreklikk i skjæringspunktet mellom ønsket vare og tidspunkt og klikk deretter på knappen ”Ny booking” i verktøylinjen på toppen i programmet.
 

Også her kan du bruke klikk-hold-dra-og-slipp ved å merke en hel booking og dra den til nytt tidsrom, eller forkorte/forlenge en booking ved å dra i en av ”endene” av bookingen.

Du kan også flytte en booking ved å dobbeltklikke ønsket booking eller høyreklikke og velge ”Vis booking” i menyen og deretter endre tidspunkt, vare eller kunde i bookingbildet.

En booking kan kanselleres på følgende måter:
 
Dobbeltklikk ønsket booking og klikk deretter ”Kanseller” knappen i bookingbildet.
 
eller
 
Høyreklikk ønsket booking og venstreklikk deretter på ”Kanseller” i menyen.
 
eller
 
Merk ønsket booking og klikk deretter på ”Kanseller” i verktøylinjen.
 
eller
 
Merk ønsket booking og deretter trykk "Delete" tasten på tastaturet.

Du kan også foreta en ny booking over en eksisterende, og svare ja på om den eksisterende bookingen skal kanselleres.

-