DM BOOKING
 
VAREREGISTER
Av Ståle Johansen  
10.05.2006
 
Vareregistret inneholder alle varene eller objektene som skal bookes.
-

Disse grupperes på "plassering" og "varetype". I "treet" til venstre i varebildet kan man enkelt hente fram de forskjellige varene ved først og dobbeltklikke plasseringen og deretter dobbeltklikke varetypen. Klikk deretter på ønsket vare.

Varer/objekter:
Før du kan foreta bookinger må varer registreres inn i vareregisteret. Her registreres også varer som ikke skal bookes, men som selges til f.eks. fast pris. En vare kan ha flere priser (prisgrupper).

En samlevare er en vare som består av flere undervarer. F.eks. kan en samlevare være en hel idrettshall som består av mindre småbaner. En annen samlevare kan være en båt, med motor og fiskeutstyr som undervarer. Ved å reservere/booke en samlevare settes også undervarene som opptatt.

-