DM BOOKING
 
KUNDEREGISTER
Av Ståle Johansen  
10.05.2006
 
DM Booking har et eget kunderegister hvor all informasjon om kunden ligger. Hver kunde kan også ha flere kontaktpersoner. All historikk om tidligere bookinger, ordrer, dokumenter, E-post og SMS finnes her.
-
 

 
 
For å få plass til all informasjon om kunden brukes ”flipper” (rødt felt) som inneholder lister med informasjon. For å se på detaljene, dobbelklikk på linjen du ønsker informasjon om.

Kontaktpersoner:
Kontaktpersonene for kunden/laget listes opp på flippen ”Kontaktpersoner”

Bookinger:
Alle bookingene som er fortatt på kunden/laget i en tidsperiode listes ut på flippen ”Bookinger”

Ordrer:
Alle ordrer/fakturaer på kunden/laget finnes på flippen ”Ordrer”

Dokumenter:
Alle brev/SMS/E-poster som er sendt til kunden/laget finnes på flippen ”Dokumenter”

Underkunder/-lag:
Dersom kunden har flere ”under kunder/-lag” for eks. moderklubber, reisebyråer m.m. så kan disse knyttes opp mot en ”overkunde/-lag”. ”Underkundene/-lagene” vises på denne flippen.

Hurtigbooking:
Dersom du ønsker å gjøre mange bookinger på samme kunde/lag, så kan dette gjøres på denne flippen NB! For faste bookinger (eks. faste treningstider) benyttes funksjonen ”regelmessighet” på menyen til høyre.

Ønsker:
Det lages en ønskeliste hva kunder eller lag ønsker å booke. Bookingen kan behandles her med tildeling.

Medlemmer:
Her kan det legges inn medlemmer under ei gruppe (fotball, håndball, dommere, eller en undergruppe på en turoperatør). Benyttes til å sende meldinger pr. brev, e-post, eller SMS.
Ved å velge utsending settes det på filter for å bestemme hvilke mottakere som skal få meldingen. 
-